Dołącz do nas

 

Stowarzyszenie Absolwentów PWr

Siedziba Stowarzyszenia:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław /C-7, p.1007/
tel. +48 71 320 41 35; fax/tel. +48 71 320 41 09
e-mail: alumni@pwr.wroc.pl

Numery identyfikacyjne:
KRS: 0000173606 z 25.09.2003 r.
NIP:898-20-32-447
Regon: 930110757

Numer konta bankowego:
Bank PKO BP nr konta 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323

 

jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem 
zrzeszającym absolwentów 
oraz czynnych i emerytowanych nauczycieli 
akademickich Politechniki Wrocławskiej.
ze Statutu


ZAPRASZAMY

Osoby chętne do przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej:

Deklaracja członkowska do wydruku pobierz
Deklaracja członkowska – formularz elektroniczny pobierz 
Deklaracja dla członka wspierającego (firma) pobierz
Deklaracja dla członka wspierającego (osoba) pobierz

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej wynosi 30 PLN/rok, dla emerytów i rencistów 15 PLN/rok
Uchwała z dnia 19 maja 2012 r. o składkach członkowskich.
Składkę należy wpłacać na konto:
Bank PKO BP nr konta 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323
Wpłaty z zagranicy – SWIFT
PL 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323 BPKOPLPW
Stowarzyszenie Absolwentów PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław