Zarząd

Koordynatorzy Wydziałowi

 

W 1 Wydział Architektury Dr inż. arch. Ryszard Włosowicz  Tel. 320 64 09
W 2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Dr inż. Piotr Berkowski  Tel. 320 30 12
W 3 Wydział Chemiczny Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska  Tel. 320 24 10
W 4 Wydział Elektroniki Dr inż. Antoni Izworski  Tel. 320 32 68
W 5 Wydział Elektryczny Dr inż. Leszek Pawlaczyk  Tel. 320 39 82
W 6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Dr inż. Monika Derkowska – Sitarz  Tel. 320 68 62
W 7 Wydział Inżynierii Środowiska Dr inż. Michał Mańczak  Tel. 320 41 08
W 8 Wydział Informatyki i Zarządzania  Dr inż. Jan Skonieczny  Tel. 320 42 40
W 9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Dr inż. Bogusław Białko  Tel. 320 30 96
W 10 Wydział Mechaniczny  — Tel. —
W 11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs  Tel. 320 23 94
W 12

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Prof. dr hab. Regina Paszkiewicz  Tel. 320 97 95
(wew. 52)