Zarząd

Sąd koleżeński

 

Przewodniczący Jan Cieżak  
Wiceprzewodniczący Krystyna Galińska 
Sekretarz Piotr Sławiński 
Członkowie Wojciech Zawadzki