Zarząd

Sąd koleżeński

 

Przewodniczący Józef Kuropka 
Wiceprzewodniczący Krystyna Galińska 
Sekretarz Jan Cieżak  
Członkowie Piotr Sławiński 
  Kamil Nawirski