Zarząd

Władze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący Stanisław Lochyński 
Wiceprzewodniczący Jerzy Łaskawiec 
  Ludomir Jankowski 
Sekretarz Joanna Cabaj 
Skarbnik Waldemar Grzebyk 
Członkowie Antoni Szumny 
  Piotr Berkowski 
  Arkadiusz Wójs 
  Michał Mańczak  
  Jadwiga Sołoducho 
  Wojciech Zawadzki  
  Jan Zawilak  

 

Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów: prof. Jan Kmita

 

 

Administracja

sprawy administracyjno-finansowe Katarzyna Cygal