Walne zebranie sprawozdawcze 12.05.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcze 12.05.2014 r.