Walne Zabranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów PWr

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, które odbędzie się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 15:15 w sali 504 budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 09.04.2013 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2013 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności w 2013 r.
  7. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2014.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Uchwał Zarządu