WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 11 MAJA 2017 R.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 11 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz. 13:00 w sali 136 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 11.05.2016 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2016 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2016 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2016 r.
  7. Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2017.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zebrania.uchwała